Aktuality / Správy

Vitajte na stránkach www.seg.sk. Veríme, že na stránkach nájte užitočné informácie. V ponuke našich službieb nájdete:
  • Poradenská činnosť
  • Enviromentálny servis
  • Sprostredkovateľská činnosť
  • Semináre a školenia

Fondy EÚ

Štrukturálne fondy a Kohézny fond

V oblasti životného prostredia poskytuje spoločnosť S.E.G s.r.o poradenskú činnosť pri príprave a vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie v nasledujúcich oblastiach:

  • Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  • Ochrana pred povodňami 
  • Ochrana ovzdušia 
  • Odpadové hospodárstvo 
  • Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

viac...Copyright ©2020 S.E.G. s.r.o.