Aktuality / Správy

Vitajte na stránkach www.seg.sk. Veríme, že na stránkach nájte užitočné informácie. V ponuke našich službieb nájdete:
  • Poradenská činnosť
  • Enviromentálny servis
  • Sprostredkovateľská činnosť
  • Semináre a školenia

O spoločnosti

S.E.G. s.r.o.

je slovenská obchodná spoločnosť, ktorá od roku 2004 poskytuje v prevažnej miere odborné poradenstvá a konzultačnú činnosť v oblasti životného prostredia. Naša spoločnosť taktiež aktívne poskytuje poradenstvo pri vypracovávaní projektov z predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie v oblasti životného prostredia.

Pre svojich partnerov zabezpečujeme aj činnosť ekonomických a účtovných poradcov, prípadne sprostredkovanie obchodu a služieb.

Naša spoločnosť taktiež ponúka posúdenie možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu a iných mimorozpočtových zdrojov.

Cieľom našej spoločnosti je vytvorenie dlhodobej spolupráce so svojímy partnermi , ktorá bude prínosom v oblasti životného prostredia a pomoci získavania finančných prostriedkov z EU a iných mimorozpočtových zdrojov.

Copyright ©2020 S.E.G. s.r.o.