Aktuality / Správy

Vitajte na stránkach www.seg.sk. Veríme, že na stránkach nájte užitočné informácie. V ponuke našich službieb nájdete:
  • Poradenská činnosť
  • Enviromentálny servis
  • Sprostredkovateľská činnosť
  • Semináre a školenia

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie

Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (operačný cieľ 3.1 – I. a III. skupina aktivít) ..... termín uzávierky dňa 03.11.2009 !!!

Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
(operačný cieľ 1.1 a operačný cieľ 1.2) ... termín uzávierky dňa 23.11.2009 !!!

späť
Copyright ©2020 S.E.G. s.r.o.